Voor de Mensenrechten

Voor de Mensenrechten

'Mijn God, mijn God, heb medelijden met mij en met dit arme volk': Dit zijn de woorden die Willem van Oranje uitgesproken zou hebben vlak voor zijn dood en het zijn ook de woorden die in drie verschillende talen op het beeld gegrafeerd staan. Het beeld laat een geabstraheerde versie van een mens zien die op zijn rug ligt met de benen omhoog. Een been is gestrekt en de armen zijn om de knieholte heen geklemd. Door de geabstraheerde versie is niet duidelijk of het een man of vrouw is. Zo blijft het beeld algemeen en wordt iedere sekse en gender betrokken. Het kunstwerk staat voor de gemartelde mens die opgehangen is aan hun enkels. Geplaatst in de mooie omgeving bij het kasteel staat het in schril contrast met de ellende in de wereld.  

YouTube link:
https://www.youtube.com/watch?v=4NI9h-o8ZSU&list=PLdZkMvxviHP9nQ3NSAJXb0nRHBOjH9g35&index=5

Artikel Woerdense Courant:
/userfiles/files/Woerdense%20Courant_voor%20de%20mensenrechten.jpg

Kunstenaar: Jan Vermaat
Materiaal: Brons, graniet
Locatie: Oostdam (voor kasteel) X coördinaat: 120790,32 Y coördinaat: 455374,178 KW 13
Plaats: Woerden
Jaar van plaatsing: 1982

Delen: