Romeinse paradehelm

Romeinen

Op de bovenste verdieping van het Stadsmuseum zijn prachtige Romeinse bodemvondsten uit Woerden te zien. Absolute hoogtepunten van de collectie zijn een paradehelm, bronzen olielamp, een uniek aspergemes en een zwaard. Voor kinderen is er een gratis speurtocht over de Romeinen.

Castellum Laurium

Op de plek van het huidige centrum van Woerden, lag ooit het Romeinse castellum Laurium. Deze legerplaats bewaakte de noordelijke grens van het Romeinse Rijk (de Limes) en werd waarschijnlijk rond de jaren 40 na Chr. gebouwd.

In Laurium waren gedurende twee eeuwen maximaal 500 soldaten tegelijkertijd gelegerd. Na de Bataafse Opstand (69-70 na Chr.) maakten zij deel uit van het Cohors XV Voluntariorum, het 15de regiment van vrijwillig in dienst getreden Romeinse burgers.

In Laurium woonden echter niet alleen soldaten. Rondom het castellum groeide ook een handelsnederzetting, de zogenaamde vicus. De bevolking van de vicus bestond onder andere uit ambachtslieden en winkeliers die handel dreven met de soldaten.

Romeinse schepen

Door haar ligging aan de Rijn werden in Woerden verschillende Romeinse schepen gevonden. Uniek is dat in één van deze schepen, een vrachtschip genaamd de Woerden 7, roeibankdragers en bevestigingspunten voor roeiriemen werden aangetroffen. Hét bewijs dat de Romeinen roeischepen bouwden.

Legend of Lucius game

'Legend of Lucius’ is een interactieve smartphone-game van het Stadsmuseum Woerden. De game speelt zich af in Romeins Woerden. Op meerdere plekken in de stad kun je aanwijzingen vinden over de dader van een misdrijf dat lang geleden is gepleegd. Ben jij in staat de misdaad op te lossen en het verborgen voorwerp te vinden? Ontdek de 'Legend of Lucius' en ontrafel het mysterie!

Nieuwsbrief