Joods monument_Foto Nadjezda Verboom

Buitenkunst

Het Stadsmuseum toont niet alleen werken binnen zijn muren, maar ook daarbuiten. Een zestigtal objecten in de openbare ruimte van de gemeente Woerden vallen onder het beheer van het Stadsmuseum. Kunstwerken die soms met de historie van Woerden te maken hebben, maar ook gewoon de moeite van het bekijken waard zijn. Zij maken de stad en haar buitengebieden levendiger en interessanter.

Klik op de namen hiernaast en ontdek de verhalen achter elk van deze kunstwerken. Vergeet ze daarbij niet in het echt te gaan zien!

Een actieve groep vrijwillige medewerkers, het Team Buitenkunst, zorgt dat al die kunst goed in de gaten gehouden wordt en zo nodig schoongemaakt of gerepareerd. Zij zorgen ook voor de informatievoorziening over de beelden.