Het Stedehuys - voorgevel

Het Stedehuys

Het Stadsmuseum Woerden is gevestigd in het voormalige stadhuis van Woerden. De bouw van dit historische pand gaat ruim 500 jaar terug, tot het jaar 1501. Het bestond toen nog slechts uit een benedenverdieping en een zolder en was uitgevoerd in een laatgotische stijl.

Het voornaamste vertrek was de Schout- en Schepenenzaal waar recht werd gesproken. De oude schandpaal waarop veroordeelden aan de gevel te schande werden gezet, herinnert aan deze rechtbankfunctie.

Uitbreiding

In de loop der jaren veranderden de taak- en samenstelling van het stadsbestuur. In 1602 kreeg Woerden het recht een vroedschap in te stellen van 24 leden, te kiezen uit de bekwaamste, rijkste en vreedzaamste inwoners van gereformeerde religie. Met het instellen van de vroedschap ontstond er ruimtegebrek. Waar liet je een 24 leden tellend college vergaderen?

Daarom werd het stedehuys omstreeks 1610 uitgebreid met een eerste verdieping in Hollandse renaissancestijl. Hier kwamen werkvertrekken en de Vroedschapszaal. Aan de buitenkant kreeg het gebouw een trapgevel met in de top een beeld van vrouwe Justitia. De Vroedschapszaal werd tot 1889 gebruikt als vergaderzaal voor de vroedschap en haar opvolger, de gemeenteraad.

Museum

Na het in gebruik nemen van een nieuw stadhuis aan de Westdam kreeg het oude Stedehuys de functie van kantongerecht. Dat duurde tot 1933. Daarna werd het gebouw ingericht als gemeentemuseum.

Kijk hier naar een korte videorondleiding over het Stedehuys door rondleider Erik Gol.

 

 

Het Stedehuys - voorgevel

Het Stedehuys - ornament

Het Stedehuys - voordeur