Logo Vrienden van het Stadsmuseum Woerden

Vrienden / donateurs

De Vrienden van het Stadsmuseum Woerden dragen het historische gebouw én haar collectie een warm hart toe. Voor nu en in de toekomst.

De Vrienden steunen het Stadsmuseum financieel, zodat de museumcollectie in stand kan worden gehouden en kan worden uitgebreid. Bovendien begeleiden zij schenkingen en legaten.

Maar Vriend zijn van het Stadsmuseum Woerden is meer dan een geldelijke ondersteuning. Als Vriend laat je blijken geïnteresseerd te zijn in het wel en wee van het Stadsmuseum en het culturele leven van Woerden.

Wat krijg ik als vriend?

Als dank voor jouw ondersteuning ontvangt je gratis toegang, inspirerende rondleidingen en lezingen, muzikale en dichterlijke ontmoetingen en een feestelijke nieuwjaarspresentatie.

Voor meer informatie en inschrijving zie: www.vriendenstadsmuseumwoerden.nl