Organisatie

Stichting Stadsmuseum Woerden is een ondernemende, particuliere stichting, opgericht in 1995 om het kunst- en cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente Woerden te bewaren bij een breder publiek te introduceren.

Activiteiten

Het Stadsmuseum organiseert wisselende exposities op het gebied van geschiedenis en kunst die in relatie staan tot de stad Woerden, haar randgemeenten of het Groene Hart. Daarnaast initieert het museum, al dan niet in samenwerking met derden, een breed scala aan activiteiten op het gebied van cultuur en educatie.

Collectie

Het museum concentreert zich in haar verzamel- en presentatiebeleid op beeldende kunst van makers uit Woerden en omgeving, met een speciaal accent op Leo Gestel (1881- 1941).

Bestuur en medewerkers

In het Stadsmuseum werken drie betaalde medewerkers en circa 50 vrijwillige medewerkers.

Betaalde medewerkers:

 • Arja van Veldhuizen (manager) 
 • Stephanie Rompa (conservator)
 • Anne Marieke den Haan (office manager) 
   

De vrijwillige medewerkers zijn actief op verschillende terreinen, waaronder:

 • Ontvangen van publiek, dagelijkse openstelling van het gebouw
 • Rondleiden
 • Collectiebehoud en beheer
 • Technische ondersteuning bij o.a. tentoonstellingsinrichting en beheer gebouw
 • Ondersteuning bij PR/communicatie
 • Ondersteuning bij het maken van de roosters
 • Financiële administratie
 • Onderhouden van en informeren over de kunst in de openbare ruimte (Buitenkunst)
 • Onderhoud van de fonteinen, die ook onder de Buitenkunst vallen
 • Incidenteel: hulp bij catering
 • Incidenteel: ondersteuning bij voorbereiden tentoonstelling, zoals inhoudelijke research, fondsenwerving etc.

Bestuur:

 • Dhr. Volkert Batelaan (voorzitter)
 • Mevr. I. Nederpelt (secretaris)
 • Dhr. P. van Mierlo (penningmeester)
 • Dhr. M. Kentgens (algemeen bestuurslid)
 • Mevr. L. Biber (algemeen bestuurslid)

Stichting Stadsmuseum Woerden onderschrijft de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur, de Code Culturele Diversiteit, de Ethische code musea en de overige codes als geformuleerd bij de museumnorm 2020. Wij leven deze codes zo goed mogelijk na. We realiseren ons daarbij dat wij een lerende organisatie zijn, die elke dag werkt aan de ontwikkeling van haar professionaliteit.

Het kantoor van het Stadsmuseum bevindt zich in het Stadsmuseum, Kerkplein 6 in Woerden. Het is tijdens kantooruren bereikbaar op nummer 0348-431008 of mail naar contact@stadsmuseumwoerden.nl.

AVG

In het kader van de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) werkt Stadsmuseum Woerden aan het up-to-date houden van het privacybeleid. Klik op de woorden om om onze privacy verklaring en het cameraprotocol te downloaden. 

Voor vragen kan je contact opnemen met het museum.

Vertrouwenspersoon

Karin van den Bosch – van Knotsenburg is vertrouwenscontactpersoon voor het museum. Zij is bereikbaar per email: jacquesenkarinvandenbosch[at]gmail.com