Organisatie

Stichting Stadsmuseum Woerden is een ondernemende, particuliere stichting, opgericht in 1995 om het kunst- en cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente Woerden te bewaren bij een breder publiek te introduceren.

Activiteiten

Het Stadsmuseum organiseert wisselende exposities op het gebied van geschiedenis en kunst die in relatie staan tot de stad Woerden, haar randgemeenten of het Groene Hart. Daarnaast initieert het museum, al dan niet in samenwerking met derden, een breed scala aan activiteiten op het gebied van cultuur en educatie.

Collectie

Het museum concentreert zich in haar verzamel- en presentatiebeleid op beeldende kunst van makers uit Woerden en omgeving, met een speciaal accent op Leo Gestel (1881- 1941).

Bestuur en medewerkers

In het Stadsmuseum werken drie betaalde medewerkers en circa 35 vrijwillige medewerkers.

Betaalde medewerkers:

 • Arja van Veldhuizen (manager) 
 • Stephanie Rompa (conservator)
 • Rowena Kemkes (office manager) 
   

De vrijwillige medewerkers zijn actief op verschillende terreinen, waaronder:

 • Ontvangen van publiek, dagelijkse openstelling van het gebouw
 • Rondleiden
 • Collectieregistratie
 • Technische ondersteuning bij o.a. tentoonstellingsinrichting en beheer gebouw
 • Ondersteuning bij PR/communicatie
 • Financiële administratie
 • Onderhouden van en informeren over de kunst in de openbare ruimte (Buitenkunst)
 • Incidenteel: hulp bij onderhoud van de twee fonteinen, die ook onder de Buitenkunst vallen
 • Incidenteel: hulp bij catering

Bestuur:

 • Dhr. M. Kentgens (voorzitter)
 • Mevr. J. Bus (secretaris)
 • Dhr. P. van Mierlo (penningmeester)
 • Mevr. C. Leenheer (algemeen bestuurslid)
 • Mevr. K. van den Bosch (algemeen bestuurslid)

Stadsmuseum Woerden hanteert de Governance Code Cultuur. Het museum voldoet momenteel aan de oude code en werkt toe naar het gebruik van de gewijzigde code vanaf eind 2019.

Het kantoor van het Stadsmuseum bevindt zich in het Stadsmuseum, Kerkplein 6 in Woerden. Het is tijdens kantooruren bereikbaar op nummer 0348-431008 of mail naar contact@stadsmuseumwoerden.nl.

AVG

In het kader van de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) werkt Stadsmuseum Woerden aan het up-to-date houden van het privacybeleid. U kunt onze privacy verklaring hier downloaden. Voor vragen kunt u contact opnemen met het museum.

Nieuwsbrief