Organisatie

Stichting Stadsmuseum Woerden is een ondernemende, particuliere stichting, opgericht in 1995 om het kunst- en cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente Woerden te bewaren bij een breder publiek te introduceren.

Activiteiten

Het Stadsmuseum organiseert wisselende exposities op het gebied van geschiedenis en kunst die in relatie staan tot de stad Woerden, haar randgemeenten of het Groene Hart. Daarnaast initieert het museum, al dan niet in samenwerking met derden, een breed scala aan activiteiten op het gebied van cultuur en educatie.

Collectie

Het museum concentreert zich in haar verzamel- en presentatiebeleid op beeldende kunst van makers uit Woerden en omgeving, met een speciaal accent op Leo Gestel (1881- 1941).

Bestuur en medewerkers

In het Stadsmuseum werken drie vaste medewerkers en circa 35 vrijwilligers.

Medewerkers:

  • Arja van Veldhuizen (manager) 
  • Stephanie Rompa (conservator)
  • Oscar Fernandez (office manager) 

Bestuur:

  • Dhr. M. Kentgens (voorzitter)
  • Dhr. P. van Mierlo (penningmeester)
  • Mevr. C. Leenheer (algemeen bestuurslid)
  • Mevr. K. van den Bosch (algemeen bestuurslid)
  • Dhr. J. A. T. P. Hendriks (scheidend voorzitter)

Het kantoor van het Stadsmuseum bevindt zich in het Stadsmuseum, Kerkplein 6 in Woerden. Het is tijdens kantooruren bereikbaar op nummer 0348-481057 of mail naar contact@stadsmuseumwoerden.nl.

Nieuwsbrief