ANBI

Doelstelling

Als Stadsmuseum Woerden maken we op fijnzinnige wijze het Woerdense verleden zichtbaar in ons gebouw en de presentatie van de vast collectie. Tevens organiseren we wisselende tentoonstellingen van historische en hedendaagse kunst.

Daarnaast heeft het Stadsmuseum Woerden de belangrijke taak om zijn collectie verantwoord te conserveren en te beheren en zijn historische onderkomen zorgvuldig te gebruiken.

Contactgegevens

Stichting Stadsmuseum Woerden
Postbus 2062
3440 DB Woerden

Fiscaal nummer: NL806830177B01

Bestuurssamenstelling

Dhr. V. Batelaan (voorzitter)
Mevr. I. Nederpelt (secretaris)
Dhr. A. Stalvord (penningmeester)
Mevr. L. Biber (algemeen bestuurslid)
Dhr. M. Kentgens  (algemeen bestuurslid)
 
Bestuurslid Lilian BIber is tijdelijk vertrouwenscontactpersoon voor het museum.
 

Beloningsbeleid

Geen salaris of beloningen.

Verslagen en verantwoording

Onder het tabblad Jaarverslagen en beleidsplan zijn zowel jaarverslagen als jaarrekeningen van de afgelopen jaren in te zien. Ook het meest recente beleidsplan is hier te vinden.

Het ingevulde standaardformulier publicatieplicht ANBI vind je hier.