ANBI

Doelstelling

Als Stadsmuseum Woerden maken we op fijnzinnige wijze het Woerdense verleden zichtbaar in ons gebouw en de presentatie van de vast collectie. Tevens organiseren we wisselende tentoonstellingen van historische en hedendaagse kunst.

Daarnaast heeft het Stadsmuseum Woerden de belangrijke taak om zijn collectie verantwoord te conserveren en te beheren en zijn historische onderkomen zorgvuldig te gebruiken.

Contactgegevens

Stichting Stadsmuseum Woerden
Postbus 2062
3440 DB Woerden

Fiscaal nummer: NL806830177B01

Bestuurssamenstelling

Dhr. M. Kentgens (voorzitter)
Dhr. P. van Mierlo (penningmeester)
Mevr. C. Leenheer (algemeen bestuurslid)
Mevr. K. van den Bosch (algemeen bestuurslid)
 

Beloningsbeleid

Geen salaris of beloningen.

Verslagen en verantwoording

Nieuwsbrief