Drie schaatsers

Drie schaatsers

De drie schaatsers staan achter elkaar en maken deel uit van een estafette. Alle drie hebben zij het rechterbeen gekromd en zetten zij zich met het linkerbeen af. Ondanks de gebogen houding is goed te zien dat het om drie verschillende individuen gaat: ze hebben allemaal een verschillend postuur en de rug is anders gekromd. Ze lijken net de bocht om te gaan, alsof ze over de Snellerbrug schaatsen, geheel onverstoord en pal tegen het verkeer in. In het jaar 1986 werd er op deze plek daadwerkelijk geschaatst. De kunstenaar, Taeke Friso de Jon, heeft zelf in de Elfstedentocht geschaatst en kende de bewegingen van de schaatsers. Tijdens het maakproces van het beeld ging het hem juist om de beweging en niet zo zeer om nabootsing van de realiteit.

YouTube link:
https://www.youtube.com/watch?v=GfEt4Gk8oIg&list=PLdZkMvxviHP9nQ3NSAJXb0nRHBOjH9g35&index=8

Artikel Woerdense Courant:
/userfiles/files/Woerdense%20Courant_drie%20schaatsers.jpg

Kunstenaar: Taeke Friso de Jong
Materiaal: Baksteen, beton, brons
Locatie: Snellerbrug (hoek Oostdam) X coördinaat: 120971,09 Y coördinaat: 455520,285 KW 14
Plaats: Woerden
Jaar van plaatsing: 1986

Delen: