Wonderkamers

zaterdag 6 juli 2013 t/m zondag 1 september 2013

De tentoonstelling Wonderkamers laat een gedurfde combinatie zien van het werk van twee heel verschillende kunstenaars. Het veelzijdige figuratieve werk van Arja van den Berg en de lyrisch-abstracte doeken van Jurjen de Haan vormen een groot contrast. Tegelijk zijn zij aan elkaar verwant in hun rijkdom qua fantasie en kleur.

Arja van den Berg

Arja van den Berg (1947) maakt schilderijen op paneel of doek, uitgezaagde zinkschilderingen, keramische beelden en ruimtelijk werk van paardenhaar en metaaldraad. Haar voorstellingen zijn vaak verhalend, en er komen veel dieren in voor alsmede (zelf)portretten. Spectaculair zijn bijvoorbeeld levensgrote, beschilderde keramische koppen van een bok, een wolf en een hert die als jachttrofeeën aan de muur bevestigd worden. Zinkschilderijen laten ook onder meer dieren zien, op ware grootte en op de contour uitgezaagd, zodat ze levensecht lijken.

Afkomstig uit Woerden

Een deel van Arja van den Berg’s werk heeft betrekking op haar ouders en grootouders die uit de omgeving van Woerden afkomstig waren. Haar grootvader van moeders kant was in de jaren ’20 en ’30 een bekende kaasmaker Arie de Jong, die met zijn gezin op een monumentale boerderij in Kamerik-Houdijk woonde. Arja van den Berg’s vader werd geboren in Rietveld, zijn vader was veehandelaar in Nieuwerbrug.
De tentoonstelling zal foto’s van deze voorouders bevatten, naast, onder andere, een meer dan levensgroot keramisch beeld van de ouders op hun trouwdag.

Jurjen de Haan

De schilderstijl van Jurjen de Haan (1936) is abstract. De doeken laten speelse, bijna dansende vormen zien tegen gekleurde achtergronden. In zijn vrije stijl doet dit werk aan Cobra denken. Hoewel De Haan in de loop van zijn leven ook objecten en collages maakte en fotografeerde, neemt het schilderwerk, dat stamt uit de laatste ruim dertig jaar, een dominante plaats in zijn oeuvre in. De afmetingen variëren van klein tot zeer groot. De tentoonstelling bevat dan ook een schilderij van het maximaal in het Stadsmuseum plaatsbare formaat. Bijzonder is daarnaast een deel van de reeks ‘366 dagen’, gemaakt in het jaar 2000, toen De Haan elke dag een gouache maakte. In het Stadsmuseum zullen de gouaches uit de periode van 6 juli tot en met 1 september te zien zijn, dus samenvallend met de periode waarin de tentoonstelling loopt.

Waarom deze combinatie

De combinatie van deze twee kunstenaars is te verklaren uit het feit dat Jurjen de Haan, die dertig jaar docent was op de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem, ook een van Arja van den Berg’s begeleiders was aldaar. Dat was in de late jaren ’60 en in de kunst voerden de abstractie en het concept de boventoon. Toen bleek dat Arja van den Berg’s talent veel meer toegesneden was op intiem figuratief werk, stimuleerde De Haan haar die richting te volgen. Daarmee betoonde hij zich een ruimdenkende docent met een ondogmatische benadering van het werk van zijn studenten. Arja van den Berg en Jurjen de Haan zijn sindsdien nauw bevriend gebleven.

De titel van de tentoonstelling

De titel Wonderkamers slaat terug op het fenomeen van de 16de- en 17de-eeuwse Kunst- und Wunderkammern. Verzamelaars met belangstelling voor exotische schelpen, gesteenten, mineralen, (opgezette) dieren en vreemde gewassen legden verzamelingen aan van dergelijke voorwerpen en van tekeningen en prenten ervan. Verzamelingen van grote omvang besloegen hele kamers. Deze nieuwsgierige verzamelaars bleken later voorlopers in de wetenschap te zijn geweest. Omdat het werk van vooral Arja van den Berg voortkomt uit een zelfde gevoel van verwondering over de dingen én omdat het Stadsmuseum uit oude sfeervolle kamers bestaat, is voor deze titel gekozen.

Delen: