Levend erfgoed

donderdag 28 maart 2013 t/m zondag 30 juni 2013

In het Groene Hart van Nederland oefent een aantal mensen nog traditionele beroepen uit. Denk hierbij aan een rietsnijder, mandenmaker, palingroker of jager. De Woerdense fotografe Daniëlle Verweij fotografeerde ruim twintig mensen die zo’n oud beroep hebben. Het resultaat is te zien in een tentoonstelling in het Stadsmuseum Woerden.

Daniëlle Verweij fotografeerde deze vaklieden in de omgeving waarin ze hun vak beoefenen en met de bijbehorende attributen. Elke foto heeft de eigen sfeer van het specifieke beroep en het karakter van de persoon, maar samen vormen ze ook een samenhangende reeks. De foto’s hebben een monumentale uitstraling. Sommige gefotografeerden maken een moderne indruk, ondanks dat het werk dat zij doen eeuwen geleden ook al werd verricht. In andere gevallen lijken de personages uit een negentiende-eeuws schilderij te zijn gestapt.

De beroepen vereisen handvaardig meesterschap of heel specifieke kennis. Dikwijls speelt een grote verbondenheid met de natuur een rol. Het is de passie van deze vaklieden die maakt dat deze beroepen nog steeds worden uitgeoefend. In enkele gevallen is het oude beroep een beetje aangepast aan deze tijd. Zo bedient de brugwachter de bruggen die zij onder haar hoede heeft, met knoppen en hoeft zij ze niet meer met de hand open te draaien. Maar veel beroepen, zoals dat van de mollenvanger of de rietdekker, worden in essentie nog op dezelfde wijze uitgeoefend. Niet zelden worden ze ook in de familie doorgegeven. Deze tentoonstelling is een ode aan het ‘levend erfgoed’ van het Groene Hart.

Publicatie

Bij de tentoonstelling verschijnt een gelijknamig album van 48 pagina’s waarin alle foto’s staan afgebeeld. Bij elke foto staat een kort interview met de betrokkene. De interviews zijn gemaakt door Joke Kramer. Het boekje is een uitgave van de Utrechtse uitgeverij Begijnekade 18. De provincie Utrecht en gemeente Woerden verleenden subsidie voor het boekje. Het boekje is bij het Stadsmuseum verkrijgbaar voor € 14,95.

Verhaal van Woerden

De tentoonstelling en het boekje zijn samenwerkingsprojecten tussen het Stadsmuseum Woerden en de Stichting Groene Hart. Met beide projecten vertellen we een stukje van het Verhaal van Woerden. Woerden is eeuwenlang afhankelijk geweest van het omliggende polderland en andersom had (en heeft) het land de stad nodig. In de traditionele beroepen verzorgden mensen producten en diensten die voor de stad onmisbaar waren. In veel gevallen ging het om voedselvoorziening (kaas, vlees, vis, meel). Of men zorgde bijvoorbeeld voor de doorstroming van de scheepvaart (brug- en sluiswachters) of voor de waterhuishouding van de polders (de stoommachinist) - evident ook in het belang van de stad. Dat die beroepen nog steeds worden uitgeoefend, soms in een vorm die is aangepast aan deze tijd, maakt de beide projecten zo boeiend.

Tegelijk te zien t/m 12 mei: Roos Schuring, schilderijen van het Groene Hart

De fototentoonstelling is te zien op de eerste verdieping van het Stadsmuseum. In de ruime hal op de begane grond is zes weken lang tegelijkertijd een kleine expositie te zien met schilderijen van Roos Schuring. Zij schildert en plein air, dat wil zeggen: buiten. Dat doet ze altijd, in welk weertype ook. Haar onderwerpen zijn het landschap van het Groene Hart en het strand en de zee. Op het eerste gezicht zijn haar schilderijen ruw, impressionistisch geschilderd alsof de verf woest op het doek gekwast is. Maar ze zijn fabuleus van licht, diepte en kleur. Roos Schurings schilderijen zijn zo overtuigend dat je het haast zelf voelt hoe het is om de plek te zijn die ze schildert: de kou (of juist warmte) gaat door je kleren heen, de wind waait in je gezicht, het doorbrekende licht valt in je oog.
Voor meer info en filmmateriaal: www.roosschuring.com

Tegelijk te zien van 14 mei t/m 30 juni: Chris Nobels, schilderijen en tekeningen van het Groene Hart

Nadat de expositie van Roos Schuring is afgelopen neemt Chris Nobels het over. Ook hij werkt naar waarneming en ook zijn werkterrein ligt voor een groot deel in het Groene Hart, in zijn woonplaats Alphen aan den Rijn en omgeving. Hij schildert in olieverf en tekent met potlood en houtskool. In tegenstelling tot Roos Schuring werkt Chris Nobels zeer fijn. Bij hem zijn de penseelstreken bijna onzichtbaar. Het is een precieuze stijl; de kunstenaar raakt zijn onderwerpen met de grootste zorg aan. Er heerst dan ook een meditatieve verstilling in zijn landschappen. Weiden en water vormen er de hoofdmoot van. Vaak staat er een vervallen schuur, een oude boot of een fabriek in beeld. Boven het landschap strekt een wijde lucht zich uit, met dramatische wolkenpartijen waardoorheen de zon haar plaats opeist. Voor meer info: www.chrisnobels.nl

Activiteiten tijdens de tentoonstellingen

Het Stadsmuseum organiseert in samenwerking met docent beeldende vorming George de Wrede in mei en juni workshops schilderen in de buitenlucht. De workshops bestaan uit twee onlosmakelijke delen: een inleiding bij de tentoonstelling in de hal en een schildersessie in het natuurgebied De Groene Jonker. Houd onze website in de gaten voor precieze data en andere gegevens.

Delen: