Tentoonstelling stadsmuseum Woerden: Jeugdvrienden, Leo Gestel & Cornelis Vreedenburgh

Jeugdvrienden, Leo Gestel & Cornelis Vreedenburgh

zaterdag 2 juli 2016 t/m zondag 15 januari 2017

Woerden bracht twee internationaal bekende kunstenaars voort: Leo Gestel en Cornelis Vreedenburgh. Beiden zijn eind negentiende eeuw in Woerden geboren en getogen, ze waren even oud en zaten bij elkaar in de klas. Er ontstond vriendschap tussen de jongens toen bleek dat ze allebei een grote liefde en talent voor tekenen bezaten. Later ontwikkelde de kunstenaars zich en bewandelden ze stilistisch heel verschillende wegen. Toch onderhielden de jeugdvrienden hun hele leven contact.

Deze unieke tentoonstelling belicht het leven en oeuvre van beide kunstenaars. De geëxposeerde werken en objecten vertellen over hun reizen, verschillende stijlperiodes, woon- en werkplaatsen maar ook over hun privé- en gezinsleven. Nooit eerder waren de kunstwerken van deze twee kunstenaars samen te zien. Nu zijn Leo en Cees weer samen thuis in Woerden.

Vriendschap
Tussen Leo Gestel en Cornelis Vreedenburgh ontstond een vriendschap toen ze op de lagere school bij elkaar in de klas zaten. Gestel schrijft hier in 1933 over: “Kees Vreedenburgh zat vóór mij op de Christelijke school […]. Wij waren beide de ‘artiesten’ van de klas. Bij iedere gelegenheid werden er leien vol getekend.” Vooral in de periode rond 1900 hadden de jongens veel contact en werkten ze samen buiten in het Groene Hart.

Ondanks hun verschillende stijl, werkwijze en sociale kring, was de band met Cees heel belangrijk voor Leo: “[…] aan de vriendschap met Kees Vreedenburgh te Woerden en later in Noorden en Nieuwkoop onderhouden, heb ik de prettigste en meest collegiale herinneringen. Er is een tijd geweest later dat we elkaar weinig zagen dat ieder zijn weg zocht en vond. Nu de latere jaren in Blaricum wonend, terwijl Vreedenburgh in ‘t nabije Laren verblijf houdt, spreken we elkaar nog wel eens en halen we hartstochtelijk nu al dertig jaar oude herinneringen op die alle nog levendig in ons zijn gebleven.”

Leo Gestel (1881-1941)
Leendert Gestel werd op 22 november 1881 geboren in Woerden. Gedurende zijn gehele carrière bleef Gestel zijn stijl ontwikkelen. Aanvankelijk werkte hij in een academische trant maar na reizen naar Parijs hanteerde hij een luministische en divisionistische stijl. In 1914 ondernam hij een reis naar Mallorca waar zijn kubisme tot een hoogtepunt kwam. Hierna volgden Bergen en de Beemster waar Gestels werk aansluiting vond bij de Bergense School: een realistische, wat hoekige en donkere trant. In 1929 brandde Gestels atelier in Bergen af, waar minstens 400 werken stonden opgeslagen in voorbereiding op een expositie. Na dit drama vestigde hij zich in Blaricum waar hij oervrouwen tekende en hij vissers en boeren afbeeldde als ruige volkstypen. De laatste tien jaar van zijn leven kwam Leo door maagkwalen minder aan zijn kunst toe. Hij werkte niet meer in olieverf maar maakte wel grote tekeningen van sneeuwlandschappen in Blaricum. In 1941 overleed hij, vier dagen na zijn zestigste verjaardag.

Cornelis Vreedenburgh (1880-1946)
Cornelis Vreedenburgh bleef zijn leven lang trouw aan het impressionisme van de Haagse School. Hij ontwikkelde daarin een karakteristieke stijl met toepassing van korte, vaak kleurige verftoetsjes die aan het luminisme doen denken. Zijn onderwerpen waren overwegend landschappen en plasgezichten maar ook Amsterdamse stad- en havengezichten. Hij reisde veel, vooral in het Middellandse Zeegebied (met name Saint-Tropez) en Palestina waar hij prachtige zuidelijke landschappen schilderde. De laatste jaren van zijn leven leed Cornelis aan de ziekte van Parkinson. Hij schilderde toen nog maar weinig en overleed in 1946.

Delen: