Gestel hervonden

zaterdag 24 november 2012 t/m zondag 24 maart 2013

Het Stadsmuseum Woerden zet in deze tentoonstelling de schijnwerpers op werk van Leo Gestel (1881-1941) dat bij toeval vrijwel gelijktijdig is gevonden in twee verschillende particuliere collecties. Bij kenners van Gestels werk waren de nu ontdekte tekeningen, aquarellen en pastels nog onbekend. Deze verrassende vondsten vormen een waardevolle toevoeging aan het oeuvre van Leo Gestel.

Eén van de collecties is afkomstig uit Zuid-Afrika. Het betrof een map met tekeningen en aquarellen. Daaronder bevond zich een aantal documenten uit de persoonlijke sfeer, zoals door Gestel geestig getekende briefkaarten aan familieleden en menu’s voor het 25-jarig huwelijksfeest van zijn ouders. De collectie lijkt oorspronkelijk afkomstig te zijn van familie van Gestels vader in Eindhoven, al valt dat niet met volledige zekerheid vast te stellen.

De andere collectie waarin onbekend werk van Gestel werd aangetroffen, kwam uit Nederland. Deze bevatte tekeningen uit wat latere perioden in Gestels leven. Zo is er een reeks karakterkoppen uit het vissersplaatsje Spakenburg uit 1932, een jaar waarin hij daar zeer intensief werkte. Ook een aantal monumentale tekeningen van naakten en van paarden behoren tot de collectie. Verder zijn er landschapstekeningen ontstaan in verschillende delen van Nederland.

Samenwerking

De tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met Frank Welkenhuysen Galerie en Kunstmakelaardij (Utrecht) en kunsthandel E.J. van Wisselingh & Co. (Willem de Winter, Haarlem). Behalve deze herontdekte werken op papier bevat de tentoonstelling een aantal schilderijen. Ter aanvulling tonen we ook schilderijen en tekeningen van Leo Gestel uit de collectie van het Stadsmuseum zelf.

Betekenis van het werk

Leo Gestel (1881-1941) werd in Woerden geboren in het gezin van een huis- en decoratieschilder. Met onder anderen Piet Mondriaan en Jan Sluyters behoort hij tot de belangrijkste Nederlandse kunstenaars uit de eerste helft van de 20ste eeuw. De nu opgedoken tekeningen en litho’s geven vormen een interessante aanvulling op het van hem bekende oeuvre.

Geestige onderwerpen

Het is bekend dat Leo Gestels tekentalent ook een groot vermogen omvatte om komische taferelen en karikaturen weer te geven. Hij voorzag met een kennelijk ongebreidelde tekendrift vele briefkaarten van grappige tekeningetjes; vaak speelde hij dan zelf de hoofdrol in benarde of bizarre situaties. Deze tentoonstelling bevat een aantal van die briefkaarten. Verder is er een reeks te zien van vier komische tekeningen met de aanduiding ‘het blijspel verhuizen’, en een tekening van een slempend gezelschap met de titel ‘De oerbitterfuif’. Deze vormen een echo van Gestels woelige leven als student en jonge kunstenaar in Amsterdam.

Commerciële opdrachten

Naast zijn vrije artistieke werk nam Gestel van tijd tot tijd commerciële opdrachten aan. Bij het nu opgedoken werk bevinden zich verschillende grafische ontwerpen, onder andere voor het sigarettenmerk Sunflower.

Landschappen

De tentoonstelling bevat landschappen uit verschillende perioden van Gestels oeuvre. Er zijn geschilderde, luministisiche landschappen uit de jaren 1908-1909, tekeningen uit zijn Beemstertijd (1921), uit Positano (1924) en Bergen (1927). Ten slotte is een aantal landschapstekeningen aanwezig uit de late jaren '30.

Publicatie

Bij de tentoonstelling is een publicatie verschenen met een overzicht van leven en werk van Leo Gestel en afbeeldingen van het tentoongestelde werk. Het boekje kost E 19,95 en is verkrijgbaar aan de balie van het museum.

Delen: