Via via zoektocht naar collecties en verhalen

Via via zoektocht naar collecties en verhalen

27/05/2022 - De afgelopen maanden is een klein team op zoek gegaan naar verhalen en voorwerpen bij thema’s uit het ‘Verhaal van Woerden’ waar het Stadsmuseum nog weinig over heeft in haar collectie. Via via is gesproken met heel wat mensen.

De bijzondere verhalen zijn ook vastgelegd in een zestal filmpjes, die te zien zijn via de linkjes hieronder.
Je kunt hier ook de handleiding downloaden waarin we de ervaringen met een dergelijk collectieproject delen.

Op zoek naar voorwerpen

De ontdekking van de aardslee, een warmhoudketel uit de gaarkeuken van kamp Kazerne en een stuk kienhout uit de omgeving van Gemaal Oud Kamerik. Het zijn enkele uitkomsten van het onderzoek naar collectieverwerving van Stadsmuseum Woerden. Projectleider Teatske de Jong  van Ontwerpbureau de2dames heeft samen met Rowena Kemkes, Willemijn Bankí en Mats Jacobs tal van gesprekken gevoerd in Woerden en het buitengebied. In die gesprekken staat het verhaal van inwoners van de gemeente centraal en centraal en de objecten die dat verhaal zichtbaar zouden kunnen maken.

Verhaal van Woerden

Met dit bijzondere project werkt het museum aan de voorbereiding van een nieuwe vaste tentoonstelling op de bovenverdieping, die de titel 'Verhaal van Woerden' zal krijgen. Hierin zal de geschiedenis van Woerden, Zegveld, Kamerik en Harmelen verteld worden aan de hand van tien thema's met elk hun eigen personage. Van een aantal thema's heeft het museum weinig tot niets in de verzameling. Daarom zijn we in dit project op zoek gegaan naar verhalen en voorwerpen die we straks in de nieuwe tentoonstelling kunnen presenteren.
 

Films

In samenwerking met filmmaker Stephan Verveen van Funnelvision zijn films gemaakt over vier thema's. Bij het thema 'Rampen' zijn het drie korte filmpjes geworden.
BEKIJK ze via de linkjes hieronder!

Opgediept
over de bijzondere archeologische vondsten van amateurarcheoloog Pieter Stoel in de Cattenbroekerplas. 

Molukkers in Woerden 
over de komst van Molukkers naar Nederland en herinneringen aan de begintijd in Woerden. 

Veranderend Landschap 
over de ontginningen van het veenmoeras en hoe het landschap dat toen ontstaan is, nu nog altijd zichtbaar en beleefbaar.

Rampspoed - Spaans beleg 1575-1576
over de belegering van Woerden door het Spaanse leger van september 1575 tot augustus 1576.

Rampspoed - De slag bij Kruipin 1672.
over de bloederige slag net ten noorden van Woerden ​tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en Frankrijk in de nacht van 11 oktober op 12 oktober 1672, tijdens het Rampjaar.

Rampspoed - De Ramp van Woerden 1813
over Fransen die meedogenloos huishouden in de stad op 24 november 1813.

Handleiding

Onze ervaringen met het via-via verzamelen willen we graag delen met collega-erfgoedorganisaties. Daarom hebben we ze samengebracht in een handleiding.

Download de handleiding hier

 

Foto's rechts:
presentatie collectieproject tijdens bijeenkomst van Provincie Utrecht voor musea, foto van Ricky Fox
- titelbeeld van één van de zes filmpjes

 

Delen:

Foto presentatie collectieproject_Ricky Fox

Titelbeeld Molukkers in Woerden