Vacature Penningmeester

Vacature Penningmeester

06/01/2017 - Onbezoldigde vacature
Organisatie: Stichting Stadsmuseum Woerden
Functie: Penningmeester
Plaats: Woerden
Omvang: ca. 8 uur per maand

Het Stadsmuseum Woerden is een klein, maar veelzijdig en attractief museum, gevestigd in het monumentale 16e-eeuwse Stadhuis van de stad. Het Stadsmuseum biedt een culturele blik op heden, verleden en toekomst en exposeert spectaculaire Romeinse vondsten naast werk van gezaghebbende kunstenaars uit de stad en streek als Leo Gestel, Cornelis Vreedenburgh en Jan Kriege. Jaarlijks organiseert het museum 3 à 4 exposities en diverse culturele evenementen.

De Stichting Stadsmuseum Woerden is een ANBI en omvat naast het bestuur, 3 vaste medewerkers (1,9 fte) en 39 vrijwilligers (4,0 fte). De dagelijkse leiding is in handen van de operationeel manager. Het bestuur vervult de toezichthoudende taken en hanteert de Code voor Cultural Governance.

Het Bestuur staat voor een goed functionerend, laagdrempelig en rendabel museum dat gekend is voor haar rol op het gebied van erfgoed, cultuur en beeldende kunst in Woerden en omgeving. Er wordt momenteel gewerkt aan een langetermijnvisie waarbij de centrale en verbindende rol van het museum op het gebied van Woerdense geschiedenis en kunst leidend is. Op korte termijn start het bestuur en management al met een kostbaar project waarbij op de bovenverdieping van het pand een nieuwe, interactieve en aansprekende vaste expositie wordt gerealiseerd waarin het Verhaal van Woerden beleefbaar wordt gemaakt. Daarnaast wordt op korte termijn ook uitvoering gegeven aan de realisatie van een vaste opstelling werk van Woerdenaar  Leo Gestel (1881-1941).

Ter versterking van het 3-koppige bestuur zijn we met spoed op zoek naar een nieuwe (onbezoldigde) penningmeester (M/V)

Wij bieden:

  • Uitdagende projecten met een zeer tastbaar resultaat
  • Een deskundig bestuur met prettige collega-bestuurders
  • Een nieuwe social circle cultuurliefhebbers en deelname aan tal van interessante culturele evenementen

Wij zoeken een kandidaat:

  • Met ervaring in bedrijfsvoering, financieel beheer en rapportage
  • Die kan optreden als gesprekspartner voor de externe accountant en gemeente
  • Die bereid is ‘hands on’ te ondersteunen bij financiële verslaglegging
  • Die  bereid is tot het mede-ontwikkelen van plannen t.b.v projectfinanciering, sponsoring en/of crowdfunding
  • Die ondersteunt bij  het maken van de (meerjaren)begroting en toeziet op de uitvoering
  • Met een netwerk in Woerden of omgeving (bedrijfsleven politiek e/o maatschappelijke organisaties)

In verband met een evenwichtige samenstelling van het bestuur worden met name vrouwelijke kandidaten en ‘jongeren’ tot vijftig jaar uitgenodigd om te solliciteren.

Het bestuur komt ca. 8 keer per jaar bijeen. De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding.

Informatie:

Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met voorzitter Dhr. J. Hendriks

Sollicitatie:

Stuur voor 31 januari 2017 uw cv met een korte motivatie naar Mevr. K. Timmers op k.timmers@stadsmuseumwoerden.nl

Delen:

Nieuwsbrief