Cornelis Springer - Vischbrug te Woerden

Nieuwe aanwinsten

In mei 2014 ontving het Stadsmuseum van een particulier het schilderij Gezicht op de Vischbrug te Woerden van Cornelis Springer (1817-1891) in bruikleen. Cornelis Springer was een negentiende-eeuwse, Romantische schilder van stadsgezichten. Van zijn hand heeft het Stadsmuseum al een ander schilderij in de collectie dat het interieur van de Vroedschapszaal voorstelt.  Beide werken zien te bewonderen in de Vroedschapszaal van het museum.

Cornelis Springer

Cornelis Springer werd op 25 mei 1817 geboren in Amsterdam. Zijn vader, Willem Springer, was timmerman en aannemer en zijn broer Hendrik was architect. Het was de bedoeling dat Cornelis huisschilder zou worden en daarom ging hij na de lagere school in de leer bij Andries de Wit. Toen bleek dat hij over talent beschikte, vervolgde hij zijn opleiding aan de tekenschool. Zijn voorkeur ging al snel uit naar stadsgezichten. In 1836 werd hij de pupil van dé stadsgezichtenschilder van dat moment, Kaspar Karsen (1810-1896).

Fantasie

Als schilder van stadsgezichten werkte Springer niet altijd naar de realiteit. Vooral in zijn begintijd bestonden zijn taferelen niet echt, maar stelde hij die samen uit onderdelen die hij tijdens zijn reizen langs dorpen en steden tegenkwam.
Later, in de loop van de jaren vijftig, schilderde hij bestaande situaties maar paste hij de details naar wens aan. Gezicht op de Vischbrug te Woerden schilderde Springer in 1854 en is een werk uit deze overgangsperiode. De figuren, in 17e- eeuwse kledij afgebeeld, zijn allemaal verwikkeld in hun eigen bezigheden: van het scheppen van water uit de Oude Rijn tot het gezellig keuvelen op de brug.

Succes

De negentiende-eeuwse stadsgezichten van Springer worden tegenwoordig gezien als de beste in hun genre en halen zeer hoge prijzen op de veilingen. Aan het eind van de negentiende eeuw kon men veel minder waardering opbrengen voor zijn werk. In de tijd dat modernistische stromingen zoals het impressionisme en expressionisme elkaar snel opvolgden, werden de stadsgezichten afgedaan als minderwaardige 'plaatjeskunst'.
In zijn eigen tijd was Springer echter ook zeer succesvol. Zijn schilderijen waren vertegenwoordigd in koninklijke collecties en hij kreeg medailles en koninklijke onderscheidingen. Hij kon zeer hoge prijzen vragen voor zijn werk. De wachttijd voor een Springer liep in deze periode op tot twee jaar.

Nieuwsbrief

Rondleidingen en dementie

Rondleidingen voor mensen met dementie

Verhaal van Woerden

Verteller van het verhaal van Woerden