Landschap - schilderij Leo Gestel

Leo Gestel

Leo Gestel -geboren als Leendert- kwam uit Woerden. Zijn vader, Willem Gestel, was er huis- en decoratieschilder en directeur van de Avondtekenschool. Gestel kreeg daar zijn eerste tekenlessen en volgde daarnaast avondlessen aan de Rijksacademie voor beeldende kunsten. Hij vestigde zich als vrij kunstenaar in Amsterdam.

Stijlen

Aanvankelijk werkte hij in een academische en impressionistische trant maar na een reis naar Parijs begon hij luministisch te werken. Daarna paste hij de divisionistische schildertechniek toe, wat onder meer te zien is in landschappen gemaakt rond Woerden en het naburige Montfoort. Later volgde een vlak-lineaire stijl met felle kleuren en een kubistische stijl in Mallorca en het donkere expressionisme van de Bergense school. Hij maakte reizen naar onder meer Beieren, Sicilië, de Amalfi-kust en Vlaanderen.

Woerden als bron van inspiratie

Ondanks Gestel’s vele reizen zou hij Woerden nooit vergeten. Tijdens familiebezoeken bleef de stad en het omringende platteland hem inspireren. Gedurende zijn gehele leven keerde het motief van Woerden en Groene Hart dan ook veelvuldig terug in zijn tekeningen en schilderijen.

Vernieuwend

Leo Gestel bleef tijdens zijn gehele carrière zijn stijl vernieuwen en maakte constant deel uit van de voorhoede van de Nederlandse kunstenaars. In zijn beginjaren werd hij samen met Piet Mondriaan en Jan Sluijters tot de ‘ultra-modernen’ gerekend. Ook later in zijn leven bleef Gestel één van Nederlands grootste modernisten.

Nieuwsbrief

Trouwen

Trouwen in het Stadsmuseum van Woerden

Vacatures

Vrijwilligers van het Stadsmuseum Woerden