Niet goed leesbaar? Bekijk de online versie
Stadsmuseum Woerden
www.stadsmuseumwoerden.nl
Fijne feestdagen!
Fijne feestdagen!
Schilderij 'Het rode dorp in de winter'
Hendrik van Kempen, 1939
De laatste nieuwsbrief in 2020
De laatste nieuwsbrief in 2020
Helaas: we sluiten 2020 af met een dicht museum - alles om de pandemie te bedwingen.

Online zijn we daarom nu extra actief. Volg op ons Facebook en Twitter!
Daar publiceren we de komende weken kleine fragmenten uit de filmpjes in de tentoonstelling 'In den Vreemde', zodat toch stukjes van de tentoonstelling te zien zijn.

Bovendien kunt u tijdens de kerstvakan-tie regelmatig een quizvraag aantreffen om de geest scherp te houden!

Dank aan iedereen die ons dit jaar heeft gesteund, in welke vorm dan ook. Speciaal dank aan de associés van de Vroedschap anno 2018 en de Vrienden van het Stadsmuseum.

We wensen iedereen hele goede dagen!
Steun in lastige tijden
Steun in lastige tijden
In dit coronajaar kampt het museum met aanzienlijk lagere inkomsten door de noodzakelijke beperkingen. Gelukkig weten we ons gesteund door de gemeente en kunnen we daarnaast een beroep doen op een aantal fondsen die steunmaatregelen hebben getroffen voor de cultuursector.
Deze zomer ontvingen we al een 'licht-puntje' van Cultuurplatform Woerden. Inmiddels zijn ook onze aanvragen bij het Mondriaan Fonds en de provincie Utrecht gehonoreerd. Dat is heel fijn!

De Stichting Vroedschap anno 2018 gaat een aantal kleinere acties financieren om de zichtbaarheid en (digitale) toegankelijkheid van het museum te vergroten.
Juist nu kunnen we deze steun erg goed gebruiken!
Vrijwilligersvacatures van dit moment
Vrijwilligersvacatures van dit moment
We zijn dringend op zoek naar twee WEBSITE BEHEERDERS voor Verhaalvan Woerden.nl, voor het invoeren van nieuwe informatie en het bijhouden van deze website. Dit kan grotendeels vanaf huis. Wij zorgen voor instructies en training om in het CMS te kunnen werken.

Verder zijn we op zoek naar FOTOGRA-FEN die incidenteel collectiestukken kunnen fotograferen. Ook is er nog plaats voor enkele leden in de nieuwe COLLECTIE-groep die begin 2021 van start gaat met de inhaalslag in ons collectiebehoud en -beheer, samen met een stagiaire en onze conservator.

Interesse? Neem contact op!
Bijzondere schenking
Bijzondere schenking
Onlangs ontving het museum een bijzondere schenking van het echtpaar Maris. Eén van hun ouders was zuster Duyverman, die Leo Gestel in de jaren '30 verpleegde in het Prinsengracht-ziekenhuis in Amsterdam. Gestel was een groot deel van zijn leven maagpatient. Uit de nalatenschap van deze verpleegster heeft het museum nu twee tekeningen, een brief en een bijzonder met de hand gedecoreerd bord van Leo Gestel ontvangen.
De komende maanden zullen we ze één voor één op Facebook voor het voetlicht brengen.
Verteller van Het verhaal van Woerden
Stadsmuseum Woerden - Kerkplein 6 - Telefoon 0348 431008
Stadsmuseum Woerden
www.stadsmuseumwoerden.nl
Stelt u geen prijs op ontvangst van onze nieuwbrief? Uitschrijven