Organisatie

Stichting Stadsmuseum Woerden is een ondernemende, particuliere stichting, opgericht in 1995 door betrokken Woerdenaren, teneinde het cultuurhistorisch erfgoed van de woongemeenschappen in de gemeente Woerden te bewaren én alle vormen van kunst bij een breder publiek te introduceren.

Activiteiten

Het Stadsmuseum organiseert exposities op het gebied van geschiedenis en kunst die in meer of mindere mate in relatie staan tot de stad Woerden, haar randgemeenten en het Groene Hart. Daarnaast initieert het Stadsmuseum Woerden, al dan niet in samenwerking met andere Woerdense instellingen, een breed scala aan projecten en events op het gebied van cultuur en educatie.

Collectie

Het museum concentreert zich in haar verzamel- en presentatiebeleid op beeldende kunst van makers uit Woerden en omgeving waarbij een bijzondere plek is ingeruimd voor Leo Gestel (1881- 1941).

Bestuur en medewerkers

Het dagelijks bestuur van de Stichting telt drie leden. In de organisatie zijn twee vaste medewerkers werkzaam die gezamenlijk 1,6 fte vertegenwoordigen. Daarnaast verzorgen circa 40 vrijwilligers geheel zelfstandig de dagelijkse operatie in het museum.

Het bestuur bestaat uit:

  • (scheidend) voorzitter Dhr. J. A. T. P. Hendriks
  • (scheidend) bestuurslid Dhr. J. P. C. Breunesse
  • (scheidend) bestuurslid Dhr. N. W. Engelhard
     
  • (aspirant) voorzitter Dhr. M. Kentgens
  • (aspirant) penningmeester Dhr. P. van Mierlo
  • (aspirant) bestuurslid Mevr. C. Leenheer

De medewerkers zijn:

Het kantoor van het Stadsmuseum bevindt zich in het Stadsmuseum, Kerkplein 6 in Woerden. Het is tijdens kantooruren bereikbaar op nummer 0348-481057.

Nieuwsbrief

Rondleidingen en dementie

Rondleidingen voor mensen met dementie

Leo Gestel

Leo Gestel